Voltflip Traning Academy

Voltflip Traning Academy är en utvecklad version av vår tidigare kursverksamhet och med ledorden; Glädje – Hälsa – Kamratskap

Vi tycker att det är vårt gemensamma ansvar att skapa möjligheterna för barn och ungdomar att röra på sig i positiv och rolig anda! Att skapa förutsättningar för bra rörlighet, balans, styrka, koordination och inte minst kondition tillsammans med våra ledord var det som skapade Voltflip Traning Academy.

En aktiv vardag i tidig ålder skapar en långsiktigt god hälsa för barnen genom livet. Allt detta erbjuder vi i en positiv atmosfär med kunniga instruktörer!
Skillnaden från vårt tidigare kursprogram är att den erbjuder ett bredare program med välutbildade instruktörer inom Gymnastik, Parkour, Hinderbana och Trampolin. Åldrarna är indelade i sex – nio år samt tio – tretton år och kursernas längd är åtta veckor. Det kommer att erbjudas två åtta veckors kurser per termin.

Det är vetenskapligt bevisat att träning ger god hälsa och påverkar hjärnan positivt vilket leder till en bättre vardag, både i familjen, skolan och det kommande arbetslivet samt i alla sociala sammanhang.

En aktiv vardag i tidig ålder skapar en långsiktigt god hälsa för barnen genom livet. Allt detta erbjuder vi i en positiv atmosfär med kunniga instruktörer!

Varmt välkomna att boka!