Bokningsvillkor

Voltflip Trampolinpark AB (Orgnummer 556-9271710) tillhandahåller sport- och fritidsaktiviteter i sport- och fritidsanläggningar på de platser som anges på deras webbplats www.voltflip.se (hädanefter kallad ”Webbplatsen”). Nedanstående villkor gäller därför. Villkoren gäller för områden som användandet av webbplatsen www.voltflip.se bokningar och köp av biljetter och event till deras sport- och fritidsaktiviteter och -anläggningar (hädanefter kallade ”Tjänsterna”) samt för användningen av dessa tjänster.

För att använda Webbplatsen, boka och köpa biljetter till deras Tjänster samt använda dem måste kunden vara minst 18 år för att vara behörig att sluta avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren som gäller. Om kunden är yngre än 18 år krävs kundens förmyndares samtycke.

Kunden kan boka och köpa de produkter och tjänster som erbjuds på Webbplatsen under den tidsperiod som produkterna är utsatta som tillgängliga. Priserna anges i svenska kronor och inklusive moms.

Betalning kan ske via de betalningsalternativ, under den tidsperiod som betalningsalternativen är utsatta som tillgängliga, som anges på Webbplatsen. Notera att betalningstjänsterna sker via fristående betalningstjänstleverantörer och förutsätter att kunden accepterar villkoren för betalningstjänsterna. Därför är det viktigt att kunden läser och säkerställer tredjepartens villkor innan det genomförs en bokning eller ett köp.

Vid bokningar eller köp kan det förekomma att kunden måste uppge namn, kontaktuppgifter, betalkortsinformation och/eller de andra uppgifter som tydligen anges på Webbplatsen.

Därtill, vid vissa bokningar eller köp och viss användning av Webbplatsen, kan det hända att Tjänsterna kräver att kunden i vissa fall måste registrera ett användarkonto enligt de instruktioner som anges på Webbplatsen samt att kunden loggar in via användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar alltid själv för att hålla användarnamn, lösenord och andra privata inloggningsdetaljer hemliga samt ansvarar för all användning och aktivitet som sker via kundens användarkonto. Om kunden upptäcker eller misstänker obehörig användning av sitt användarkonto måste Voltflip omgående kontaktas med denna information. Detta gäller likaså omvänt håll.

Kunden ansvarar för att vid varje tidpunkt tillhandahålla och vidmakthålla fullständig, korrekt och uppdaterad information. Kunden kan därför inte utge sig för att vara någon annan eller använda sig av någons annans namn eller uppgifter. Undantag gäller dock om man inhämtar dennes medgivande först.

Efter att kunden har genomfört en bokning eller ett köp skickas en bokningsbekräftelse till den e-postadress som kunden har uppgivit vid beställning eller som kopplats till dennes användarkonto. Kunden ska alltid kontrollera innehållet i bokningsbekräftelsen så att innehåller stämmer överens med köpet eller reserveringen. Om kunden noterar något fel eller brister samt om bokningsbekräftelse ej mottagits inom två dagar skall kunden snarast kontakta Voltflip.

Vänligen notera att ångerrätten i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller vid avtal rörande fritidsaktiviteter. Hör dock av dig så snabbt som möjligt om du upptäcker fel vid bokning eller köp av biljetter till våra sport- och fritidsaktiviteter och-anläggningar.

Betalning / Avbokning / Ändring av kalasbokningar

Du kan välja att betala med kort, faktura eller på plats.
Du kan avboka/ justera antal deltagare en vecka innan kalaset ska vara utan debitering. Sker inte avbokningen/justeringen innan dess kan Voltflip debitera kunden för antal uppbokade platser.
Du kan skicka kalasändringar till info@voltflip.se

Villkor för kurser / summer camp / lov camps

ANMÄLAN

Anmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de kurser du anmäler dig till då du tar upp en plats som vi nekar andra. Om kursen du anmält dig till är fullsatt eller om du av någon anledning gjort ett fel i din anmälan, kontaktar vi dig inom kort. Ändringar och kursbyten görs via mail på info@voltflip.se

ÅTERANMÄLAN

Ny anmälan måste göras varje termin om du önskar att fortsätta. Ingen åter anmäls automatiskt till nästkommande start.

MINDERÅRIG

Anmälare under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Då du är minderårig är det nämligen dina föräldrar/målsmän som blir betalningsskyldiga.

BEKRÄFTELSE

Om du har anmält dig via hemsidan skickar vi alltid ut en automatisk bekräftelse till den angivna mailadressen som bekräftelse. Om du inte får ett sådant mail måste du kontakta oss, detta innebär inte att du inte fått en plats i kursen utan att du råkat fylla i fel mailadress eller att den har hamnat i din skräppost. Vi skickar alltid ett svar till dig, oavsett om du kommit med i kursen eller ej. Anta inte något i förskott utan kontakta oss om du ej fått en bekräftelse på din anmälan eller vid funderingar.

KALLELSE

Vi skickar ej ut kallelser till kursstart så håll noga reda på när din kurs startar.

BETALNING

Betalning måste ske senast vid första kurstillfället. Du kan betala via hemsidan eller vid plats. Dock måste betalning skett innan kursstart för att ha garanterad plats till kursen. Via hemsidan kan du välja att delbetala/avbetala/ eller betala med faktura, vilket du inte kan göra på plats.

ÅNGERRÄTT AV EN ONLINE ANMÄLAN

En anmälan hos Voltflip Trampolinpark AB är bindande. Du har dock rätt att frånträda din anmälan utan att ange något skäl inom 14 dagar efter att du gjort din bokning.  Om du vill utöva ångerrätten och avboka din bokning ska du meddela Voltflip detta på något av följande sätt (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen. Endast skriftliga avanmälningar godkännes. Avanmälningar kan skickas till: Voltflip Trampolinpark AB Hemvägen 20B 441 40 Alingsås alternativt till e-post: info@voltflip.se

Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar) från din bokningsdag, kommer Voltflip att återbetala dig erlagd ersättning för kurs(er) utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda din anmälan. Återbetalningen kommer att ske till ditt bankkonto, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. 

AVANMÄLAN AV EN ANMÄLAN PÅ PLATS

Du har rätt att avboka din anmälan senast 14 dagar före kursstart, oavsett om din betalning erlagts eller ej. Avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart beviljas ej. Detta innebär att du är skyldig att erlägga full kurs- eller kortavgift för kurs(er), vip- eller drop-in kort. Detta då du upptagit en plats om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande senare än 14 dagar innan kursstart. Om du anmäler dig efter 14 dagar innan kursstart är anmälan direkt bindande och du har därmed ingen möjlighet till återbetalning vid avanmälning.

OBS! Det är ej giltigt att avanmäla sig via telefon, i receptionen eller muntligen på annat vis, endast skriftliga avanmälningar godkännes.

Det är din skyldighet att se till att brevet samt inbetalningen är oss tillhanda i tid.

När vi fått in din avanmälan skickar vi alltid en bekräftelse via e-mail.

Vänligen kontakta oss snarast om du ej fått en bekräftelse på din avanmälan.

Du är inte avanmäld förrän den skriftliga avanmälan, inbetalningen samt en bekräftelse från oss inkommit.

AVBRYTA KURSMEDVERKAN

Endast vid sjukdom styrkt med läkarintyg återbetalas den ej utnyttjade delen av avgiften, eller så långt sjukintyget gäller.

AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM

Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg fordras) återbetalar Voltflip den outnyttjade framförvarande delen av kursen.

Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit din skriftliga avbokning och hur långt intyget gäller. Vi återbetalar alltså inte den del av kursen som infallit innan din avbokning. Läkarintyget måste vara oss tillhanda inom en vecka efter avbokning. För övrigt gäller samma regler som under avanmälan. Läs mer under avanmälan ovan.

LOV OCH RÖDA DAGAR

Vi har uppehåll av kurserna under sport-, höstlov, valborg etc.
Dock inte de kurser som specifikt är under skolloven.
Vi följer Alingsås stads skollov.

INSTÄLLDA KURSER/LEKTIONER

Voltflip förbehåller sig rätten att ställa in kurser, evenemang och enstaka kurstillfällen på grund av för få anmälningar eller om en lärare t.ex. blivit sjuk och vi ej lyckats hitta en vikarie i tid. Ställs en kurs in en hel termin betalar du naturligtvis ingen avgift för denna. Om du hunnit betala in kursavgiften får du den återbetalad av Voltflip. Vid inställt tillfälle återbetalas ingen summa för den gången. Det är din skyldighet att ange rätt mobilnummer/email för att få meddelande vid inställda kurstillfällen!

  • Om du missar ett kurstillfälle kan du tyvärr inte ta igen det på någon annan dag/kurs. 
  • Det går ej att avboka kursen och få pengarna tillbaka efter kursstart.

FÖRSÄKRING

Som gäst hos Voltflip trampolinpark har Voltflip ingen försäkring som täcker personskador utan man är alltid här på egen risk under eget försäkringsansvar.

KOM I TID

Vikten av att komma i tid vill vi betona av flera skäl. För sen ankomst medför avbrott som kan skapa irritation för de som redan finns på plats och osäkerhet hos den som är sen och värdefull lektionstid går till spillo.

ÖVRIG INFORMATION

Våra hoppsessioner börjar varje heltimme. Kom gärna 15 minuter innan bokad tid så ni hinner checka in och byta om. Det är också bra att vara i god tid för att ta del av säkerhetsgenomgången. Tänk på att vi är kontantfria och att alla aktiviteter hos oss sker på egen risk under eget försäkringsansvar.